گلدان استوانه مدل 103

نوع نمایش :
10 کالا
گلدان میکا استوانه 17/5 مدل 103 - 103175
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 17/5 مدل 103

103175

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 17.5سانتی متر.
ارتفاع : 16/5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 920 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
80000
گلدان میکا استوانه 25 مدل 103 - 10325
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 25 مدل 103

10325

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 25سانتی متر.
ارتفاع : 23سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1540 گرم
170000
گلدان میکا استوانه 35 مدل 103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 35 مدل 103

360000
گلدان میکا استوانه 5 مدل 103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 5 مدل 103

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5 سانتی متر.
ارتفاع : 5 سانتی متر
6000
گلدان میکا استوانه 20 مدل 103 - mika 103/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 20 مدل 103

mika 103/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 18 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1300 گرم
113000
گلدان میکا استوانه 15 مدل 103 - mika 103/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا استوانه 15 مدل 103

mika 103/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 650 گرم
57000
گلدان میکا استوانه بلند 10مدل 123 - 12310
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان میکا استوانه بلند 10مدل 123

12310

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 18سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 400 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
ناموجود
گلدان میکا استوانه 12.5 مدل 103 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان میکا استوانه 12.5 مدل 103

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 12.5 سانتی متر.
ارتفاع : 11.5 سانتی متر
ناموجود
گلدان میکا استوانه 7.5 مدل 103 - mika 103/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان میکا استوانه 7.5 مدل 103

mika 103/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 7 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 150 گرم
ناموجود
گلدان میکا استوانه 10 مدل 103 - mika 103/10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان میکا استوانه 10 مدل 103

mika 103/10

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 8.5 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 225 گرم
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...