شرایط فروش

  • گلــــــــــدان های طلایـی و نقــره ای در صورت عـــدم موجـــودی بـراساس سفارش و در زمان حداقل 7 روز کاری آماده و ارسال خواهد شد
  • در صــــورت وجود هــر گونــه اشــــــکال در محصـولات مهــــرنی تعویض و مرجوعی امکان پذیر است
  • گلــــــدان های میــــــکا قابلیت چـاپ و ماشین کاری و نقاشــی بارنگ های آکریلیک و طلاکوب را دارند