131000 5000
مارک

گلدان گرد مدل 101

نوع نمایش :
8 کالا
گلدان میکا گرد 5مدل 101 - 1015
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 5مدل 101

1015

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع : 5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 40 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
5000
گلدان میکا گرد  17.5 مدل 101 - mika101/17.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 17.5 مدل 101

mika101/17.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه :17.5 سانتی متر.
ارتفاع : 17 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 780 گرم
71000
گلدان میکا گرد 7.5 مدل 101 - mika 101/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 7.5 مدل 101

mika 101/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 7 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 105 گرم
13000
گلدان میکا گرد 101مدل25 - mika 101/25
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 101مدل25

mika 101/25

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 25سانتی متر.
ارتفاع : 23 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1500 گرم
131000
گلدان میکا گرد 20 مدل 101 - mika 101/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 20 مدل 101

mika 101/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 17سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 860 گرم
82000
گلدان میکا گرد 15 مدل 101 - mika 101/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا گرد 15 مدل 101

mika 101/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 13 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 540 گرم
52000
گلدان میکا گرد 12.5 مدل 101 - mika101/12.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان میکا گرد 12.5 مدل 101

mika101/12.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 12.5سانتی متر.
ارتفاع : 12.5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 315 گرم
ناموجود
گلدان میکا گرد 10 مدل 101 - mika 101/10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان میکا گرد 10 مدل 101

mika 101/10

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 9 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 180 گرم
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...