109000 2000
مارک

گلدان و زیر گلدان گرد

نوع نمایش :
10 کالا
گلدان گرد پلاستیکی 40 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 40

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 40 سانتی متر.
ارتفاع : 31 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1315 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 35 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 35

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 35 سانتی متر.
ارتفاع : 28 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 980 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 30 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 30

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 30 سانتی متر.
ارتفاع : 24 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 600 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 25 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 25

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 25 سانتی متر.
ارتفاع : 20 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 340 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 20 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 20

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 20 سانتی متر.
ارتفاع : 16.5 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 300 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 17.5 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 17.5

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 17.5سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 210 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 15 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 15

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 14سانتی متر.
ارتفاع : 11 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 125 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 12.5 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 12.5

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 12.5سانتی متر.
ارتفاع : 9.5 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 75 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 10 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 10

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 7.5 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 55 گرم
ناموجود
گلدان گرد پلاستیکی 7.5 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گلدان گرد پلاستیکی 7.5

گلدان گرد پلاستیکی ضخیم پلی پروپیلن در ۱۲ رنگ .
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 5.5 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 18 گرم
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...