90000 5000

گلدان مکعب مدل 104

نوع نمایش :
5 کالا
گلدان میکا مکعب 5 مدل 104 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 5 مدل 104

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع : 5سانتی متر
5000
گلدان میکا مکعب 20 مدل 104 - mika104/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 20 مدل 104

mika104/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 19 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1525 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
90000
گلدان میکا مکعب 15 مدل 104 - mika104/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 15 مدل 104

mika104/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 810 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
52000
گلدان میکا مکعب 10 مدل 104 - mika104/10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 10 مدل 104

mika104/10

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 10 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 300 گرم
23000
گلدان میکا مکعب 7.5 مدل 104 - mika104/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مکعب 7.5 مدل 104

mika104/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع :7.5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 175 گرم
13000
loading

در حال بازیابی ...