78000 4000
مارک

گلدان مربع مدل 102

نوع نمایش :
5 کالا
گلدان میکا مربع 5 مدل 102 - 1025
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 5 مدل 102

1025

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع :5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 45 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است
4000
گلدان میکا مربع 7.5 مدل 102 - mika 102/7.5
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 7.5 مدل 102

mika 102/7.5

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 7.5سانتی متر.
ارتفاع : 7.5 سانتی متر
10000
گلدان میکا مربع 20 مدل 102 - mika 102/20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 20 مدل 102

mika 102/20

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 20سانتی متر.
ارتفاع : 18سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 1200 گرم
78000
گلدان میکا مربع 15 مدل 102 - mika 102/15
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 15 مدل 102

mika 102/15

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 15سانتی متر.
ارتفاع : 14 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 620 گرم
41000
گلدان میکا مربع 10 مدل 102 - mika 102/10
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گلدان میکا مربع 10 مدل 102

mika 102/10

گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 10سانتی متر.
ارتفاع : 9 سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 210 گرم
17000
loading

در حال بازیابی ...