گلدان میکا گرد استوانه بلند 15 طوسی123/15/07

123/15/07
مهرنی
تعداد در کارتن 6 عدد
148000
موجود
قیمت برای یک عدد است.