• فروش تکی
  • فروش تکی
  • فروش تکی
  • گلدان میکا مربع 5 مدل 102

گلدان میکا مربع 5 مدل 102

1025
mehrni
5000
موجود
گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع :5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 45 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است