• فروش تکی
  • فروش تکی
  • فروش تکی
  • گلدان میکا گرد 5مدل 101

گلدان میکا گرد 5مدل 101

1015
mehrni
5000
موجود
گلدان میکا دوست دار طبیعت از مواد ترکیبی معدنی و آلی ساخته شده است.
سایز دهانه : 5سانتی متر.
ارتفاع : 5سانتی متر
وزن تقریبی با زیره : 40 گرم ،وزن مدل چوبی 30 درصد کمتر است